29/7/11

Silence of love

En 3 minuts conta la història d'una al·lota que pateix "bulling" per ser diferent, per tenir una família diferent, no té mare i son pare és sord.