9/8/11

Decideix 2

És un programa molt complet,amb vàries dinàmiques i materials fotocopiables. Alguns dels objectius són que els/les alumnes aprenguin a pensar abans d'actuar, resoldre conflictes, conèixer les causes de les seves emocions...