31/8/18

dinàmica SENTIR EL CALOR DE L'ALTRA


      Sentir el calor de l’altra 
    Es situen dos jugadors/es (un davant de l’altre) amb els ulls tancats i intenten acostar les mans fins a sentir el calor de l’altra però sense arribar a tocar-se. Un altre variant seria fer el mateix, igualment amb els braços estesos i les palmes de cara a l’altra, però fent que ambdós donin 3 voltes sobre el seu eix i es tornin a retrobar.

dinàmica CASTELL DE CARTES


Castell de cartes
De primer es divideix el grup en tres equips. A un d'ells, en privat, se'ls explica que a continuació crearem un conflicte entre els altres dos equips i ells seran observadors. Hauran d'apuntar què passa (què fan els jugadors, què diuen, què senten, etc.). Les consignes són: no relacionar-se per res amb els jugadors i apuntar tot el que vegin, ho considerin d'interès o no.
Als altres dos equips els anomenarem A i B. A l'equip A se li dóna un joc de cartes i una pastilla de plastilina. A l'equip B se li dóna un joc de cartes.
A tots dos equips se'ls explica que són dues poblacions de l'edat mitjana i que han de fer un castell de cartes que simbolitzarà la fortificació que els defensarà de l'enemic (l'altre equip). Tenen vint minuts per fer el castell i l'equip que en acabar el compte enrere, tingui el castell més gran, guanyarà el joc. És molt important remarcar que l'objectiu és guanyar, guanyar i guanyar. I que només comptaran els castells que estiguin drets en l'últim segon del compte enrera.
Es fa un rètol ben visible que digui "Objectiu: guanyar! Tot s'hi val" i es comença el joc. L'animador no ha d'intervenir per a res en el joc. Ni tan sols hauria de respondre a les preguntes que els jugadors li facin. En tot cas, pot orientar els observadors per tal que facin bé la seva tasca.
Un cop passats els 20 minuts, s'inicia un debat, començant amb els apunts dels observadors i continuant amb els comentaris dels jugadors de tots dos equips. De primer, cal fer èmfasi en els sentiments i les reaccions que hi ha hagut durant el desenvolupament del joc, deixant que tothom pugui explicar-se. Un cop iniciat el diàleg, cal anar avançant cap a l'anàlisi del conflicte que s'ha produït, tot aprofundint
en les seves causes. Finalment, s'han de buscar realitats del nostre món que siguin comparables al conflicte que ha tingut lloc.
Simbolismes de la dinàmica:
L'objectiu de guanyar l'altre representa la competitivitat típica del neoliberalisme (els estats més rics, generalment occidentals, volen seguir sent els més rics).
El repartiment injust del material simbolitza la violència estructural del món (injustícia econòmica).
Les actituds dels jugadors són, tot sovint, comparables a les actituds dels països (no reconeixement de la injustícia, sentiments de superioritat i inferioritat, tendència a la defensa "armada", negativa a cooperar de veritat, sentiment de bondat de l'equip A quan en realitat fa una caritat misèrrima, etc.).
Notes: Per fer més dinàmica l'activitat, es pot donar material inútil a l'equip B per tal de crear confusió (per exemple una màquina de fer forats o uns imperdibles). D'aquesta manera s'aconsegueix donar-los esperances, que ben aviat es converteixen en frustració.
Algunes reflexions a les quals és bo arribar:
Les actituds agressives davant del conflicte mai el solucionen, sinó que l'empitjoren.
La causa de l'aparició de la violència és, principalment, una injustícia estructural (uns tenen material millor que els altres).
L'objectiu competitiu del joc és incompatible amb la cooperació entre els dos grups, i això dóna com a resultat uns castells més petits que els que es podrien haver fet cooperant i sense esbatussar-se. Si en lloc de dir que no hi ha normes, n’haguessin consensuat algunes, el conflicte s'hauria resolt d'una manera molt diferent.
Amb unes altres actituds personals (noviolentes) haurien pogut ajudar a fer els castells més alts... es podia haver "desobeït" l'objectiu de "guanyar"? Què hagués passat?

30/8/18

dinàmica VERTADER O FALS

VERTADER O FALS?
Cada fillet escriu en un full quatre coses sobre ell (dues de certes i dues de falses). Es posen tots 
els fulls en una capsa i cada un n’agafa un, es fa una guerra de papers i tots n’han d’aconseguir un, 
… Cada fillet llegeix en veu alta el que posa en el full que li ha tocat i ha d’endevinar QUI ho ha escrit 
i quines coses són certes i quines falses.

Per conèixer-se més i presentar alguns aspectes sobre ells mateixos.
També pot servir per explicar coses que han fet durant les vacances.

dinàmica EL MIRALL

EL MIRALL

L’objectiu és percebre la imatge que donem als
altres. Coneixement de l’esquema i de la imatge corporal interna i externa.

Consisteix a imitar les accions del company/a. Per parelles, des de la posició d’asseguts un dirigeix 
i l’altre fa de mirall, primer a nivell facial, després també amb el tronc i els braços. Després dempeus 
amb tot el cos. Canviar els papers. Ha de fer-se lentament al començament perquè el nostre company 
pugui imitar-nos. Intentar que els moviments siguin tan semblants com sigui possible.

dinàmica LES NOSTRES MANS

LES NOSTRES MANS 


dinàmica ALGUNA COSA SOBRE TU

ALGUNA COSA SOBRE TU

DESENVOLUPAMENT: El grup és subdividit en parelles. Cada persona a la parella diu o escriu el 
seu nom en un full de paper. Amb les lletres del seu nom l'altra persona ha de formular qualsevol 
tipus de pregunta
. A les preguntes qualsevol de les seves paraules ha de començar per la letra corresponent del nom, 
des de la primera fins a l'última. Quan una persona hagi acabat começa la següent.
Per exemple: CRIS T'agraden els Caramels? Què et fa Riure? Parles algún altre Idioma? Què t'agrada 
d'aquesta Societat? 
AVALUACIÓ: Quan les parelles hagin acabat, cada persona presenta al grup al seu company 
comentant les respostes a les preguntes que es van fer.
DEFINICIÓ Els participants fan preguntes amb les lletres d'un nombre.
OBJETIU: Conèixer informació específica diversa dels participantes.

PARTICIPANTS:Grupo, classe, ... a partir de 10 anys, en parelles

dinàmica LA TERANYINA

LA TERANYINA