30/8/18

dinàmica LES INICIALS

LES INICIALS

Amb el grup assegut, l’animador explica el joc i es posa com a exemple: Jo som en Pau i m’agraden 
els Pokemon. "P" és la inicial del nom i amb ella es construeix alguna cosa que comenci igual, com 
un gust, una qualitat, un dibuix animat... I així tots els membres del grup.
S’han de respectar els torns i aixecar-se per parlar. S’ha
d’evitar que es copiïn.
ADAPTACIONS:
- Quan es coneguin, es pot dir el nom del company que hi ha al seu costat i amb la inicial del nom del 
company que has
presentat has de dir alguna cosa que li agradi. Exemple: El meu company és en Lluís i li agrada com 
lladra el seu ca.
L’objectiu és generar la idea de grup, donar a
conèixer el grup i recordar els noms. Conèixer el llenguatge.