30/8/18

dinàmica EL PIGALL

EL PIGALL
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Mocadors o benes per tapar els ulls.
Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu del joc és que els nens s’integrin, que
sàpiguen que els seus companys confien tant en ells que
s’arrisquen al fet que els dirigeixin, que generin comunicació no
tan sols oral, perquè lògicament no poden romandre en silenci
encara que se’ls ho digui a les instruccions, que s’imaginin el que
és ser cec i d’aquesta manera comprenguin les persones amb
diferents capacitats.

COM HO FAREM?:
En un grup d’alumnes se separen els nens per parelles,
es tapen els ulls a un nen de cada parella i l’altre l’ha de portar
fins a un lloc sense dir-li res. El nen amb els ulls tapats pot
donar la mà al seu pigall o només posar-la-hi a sobre de
l’espatlla, com vulgui, així que l'altre només fent pressió a la mà
o conduint-lo de la mà el pot guiar. És recomanable que el joc es
faci fora de l’aula. Es pot demanar que portin un paperet o
material per a comprovar que han arribat a un lloc. Pot durar
tant de temps com es vulgui, o fins que no arribin al lloc
establert. Després, es canvien els papers entre la parella. És un
joc de confiança en el qual un pigall ha de portar un cec a un lloc
prèviament establert. El cec no ha de llevar-se el mocador fins
que no torni amb el material o el paperet, o fins que no arribi al
seu seient; el nen que el guia ha de procurar estar en silenci i
evitar que el seu cec no caigui en cap moment.
En acabar l’activitat, preguntarem als nens: Comentaris al grup
de les sensacions, les incidències, si s’ha aconseguit l’objectiu,
com se sentirien si fossin cecs i què han de fer si es troben
amb un.
ADAPTACIONS:
- Es pot fer sense agafar-li la mà al company que du els ulls
tapats. Li donarem consignes perquè pugui arribar al lloc
previst.