30/8/18

dinàmica LA CADIRETA

LA CADIRETA es juga al joc de la cadireta primer de la manera clàssica (eliminant) i després 
de manera cooperativa, és a dir, s’ha d’aconseguir entre tots aguantar-se damunt les cadires 
(cada cop menys) el màxim de gent possible. 
Al final del joc clàssic es fa una valoració de com s’han sentit els eliminats, què feien el temps… 
després es proposa l’altra versió del joc i al final es reflexió sobre com s’ho han passat, si han 
minvat els conflictes…

PROGRAMACIÓ AQUÍ