30/8/18

dinàmica PILOTA IMAGINÀRIA

PILOTA IMAGINÀRIA
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu del joc és desenvolupar la creativitat i
la imitació gestual.
COM HO FAREM?:
Els alumnes se situen en cercle agafats de les mans i
després se les amollen. El professor passa la pilota imaginària a
un dels alumnes, que hi haurà de fer alguna cosa (fer-la botar
amb la mà dreta, l'esquerra, tirar-la a l’aire i recollir-la,
mantenir-la en equilibri sobre el cap, recórrer amb ella el cos,
fer-se un massatge...). Tots els alumnes imiten aquesta acció.
L'alumne passa aquesta pilota al company següent i continuam el
joc fins que hagin passat tots.
ADAPTACIONS:
Podem fer-lo amb una pilota de veritat. Tanmateix, la pilota
imaginària ens ofereix una gamma més àmplia de possibilitats.