30/8/18

dinàmica EQUILIBRI

EQUILIBRI
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la confiança
en un/a mateix/a i en l’altre/a, així com estimular la cooperació
i el sentit de l’equilibri.
COM HO FAREM?:
Els alumnes participants es reparteixen per parelles.
Dins de cada parella els integrants es posen cara a cara,
donant-se les mans, unint els peus i les punteres. A partir
d’aquesta posició i sense desferrar els peus del terra, cada
integrant va deixant-se caure cap en darrera amb el cos
completament recte. Així fins arribar a estirar completament
els braços i aconseguir el punt d’equilibri dins de la parella.
Una vegada aconseguit l’equilibri es pot intentar fer moviments
cooperant i sense endoblar els braços: un dels integrants de la
parella endobla les cames mentre que l’altra l’aguanta, els dos
baixen... Es tracta d'aconseguir, per parelles, trobar el punt
d’equilibri i fer moviments cooperant. És important incentivar
que les parelles es formin entre persones desproporcionades
físicament: baixes amb altes, grasses amb primes... Sempre és
possible aconseguir l’equilibri.
En finalitzar l’activitat, preguntarem als alumnes: Com ens
sentim? Va ser fàcil trobar l’equilibri? Què va passar amb les
parelles molt desproporcionades?