29/8/18

dinàmica QUATRE CANTONS

QUATRE CANTONS
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Quatre cantons o marques que els
simulin, com ara arbres, ratlles... en un espai lliure sense
obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és afavorir la comunicació
del grup i el desenvolupament de la carrera i velocitat de
reacció.
COM HO FAREM?:
Es fan grups de cinc participants. Cada participant estarà en un
cantó i un altre al mig. Quan el mestre digui una consigna, els
alumnes que són als cantons canviaran de cantó. El que es troba
al mig intentarà arribar a un dels cantons abans que la resta.
ADAPTACIONS:
- El nombre de cantons pot canviar-se segons els jugadors
existents.
- El que és al mig pica les mans i tots han de canviar de cantó.