29/8/18

dinàmica POSAR LA COA A L'ASE

POSAR LA COA A L’ASE
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: El dibuix d’un ase en una cartolina,
mocadors o benes per tapar els ulls i un espai lliure sense
obstacles.
OBJECTIU: L L’objectiu d’aquest joc és proporcionar gran
diversió als espectadors. El que l'executa ha de procurar
orientar-se en l’espai, ell tot sol o a través de les consignes
donades pel seu equip. L’habilitat manual és important en el fet
d’aferrar o clavar amb els ulls tancats.
COM HO FAREM?:
S’inicia el joc triant a sorts un participant que, amb els ulls
tapats, ha de posar la coa a l’ase després d’haver fet unes
quantes voltes sobre si mateix per desorientar-se. Els
participants estaran dividits en dos grups o equips i, mentre un
Activitats de COMUNICACIÓ
CEIP PUIG D’EN VALLS
45
col·loca la coa, la resta de l’equip l’orienta dient: amunt, a
l’esquerra, a la dreta, etc. Guanya l’equip que menys temps tardi
a col·locar correctament la coa a l’ase. Entre dos alumnes poden
sostenir el dibuix de l’ase. Algunes consignes que donarem als
alumnes són:
No s’ha de mirar l’ase, els ulls han d’estar tapats.
Cada equip donarà indicacions al seu company per col·locar la
coa bé, però tan sols amb la veu.
No és vàlid que els de l’equip contrari els indiquin.