30/8/18

dinàmica VERTADER O FALS

VERTADER O FALS?
Cada fillet escriu en un full quatre coses sobre ell (dues de certes i dues de falses). Es posen tots 
els fulls en una capsa i cada un n’agafa un, es fa una guerra de papers i tots n’han d’aconseguir un, 
… Cada fillet llegeix en veu alta el que posa en el full que li ha tocat i ha d’endevinar QUI ho ha escrit 
i quines coses són certes i quines falses.

Per conèixer-se més i presentar alguns aspectes sobre ells mateixos.
També pot servir per explicar coses que han fet durant les vacances.