30/8/18

dinàmica SPLASH

SPLASH
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és distendre’s, cohesionar
el grup, prendre contacte físic i treure prejudicis.

COM HO FAREM?:
Es tracta d’evitar que t’agafin i alliberar-te "estimant"
els companys/es. El mestre/a començarà el joc tractant
d’agafar algú, tocant-lo. Si ho aconsegueix aquesta serà la nova
persona que intenti agafar. Per tractar d’evitar que t’agafin
pots, en qualsevol moment, aturar-te, ajuntant les mans (donant
una picada de mans) amb els braços estirats a la vegada que es
crida SPLASH. A partir d’aquell moment quedes immòbil en la
posició. Per reanimar els que estan immòbils algú ha d’entrar
dins el forat que formen amb els seus braços i fer-los un petó.
Mentre s’està dins dels braços d'un participant immòbil sense
fer-li un petó, els dos estan en una zona lliure, sense que puguin
agafar-los.