30/8/18

dinàmica ALGUNA COSA SOBRE TU

ALGUNA COSA SOBRE TU

DESENVOLUPAMENT: El grup és subdividit en parelles. Cada persona a la parella diu o escriu el 
seu nom en un full de paper. Amb les lletres del seu nom l'altra persona ha de formular qualsevol 
tipus de pregunta
. A les preguntes qualsevol de les seves paraules ha de començar per la letra corresponent del nom, 
des de la primera fins a l'última. Quan una persona hagi acabat começa la següent.
Per exemple: CRIS T'agraden els Caramels? Què et fa Riure? Parles algún altre Idioma? Què t'agrada 
d'aquesta Societat? 
AVALUACIÓ: Quan les parelles hagin acabat, cada persona presenta al grup al seu company 
comentant les respostes a les preguntes que es van fer.
DEFINICIÓ Els participants fan preguntes amb les lletres d'un nombre.
OBJETIU: Conèixer informació específica diversa dels participantes.

PARTICIPANTS:Grupo, classe, ... a partir de 10 anys, en parelles