30/8/18

dinàmica LES LLANXES

LES LLANXES
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Paper de diari.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és cohesionar el grup i
establir contacte físic.
COM HO FAREM?:
Consisteix a tractar de salvar-se en grups. Es tiren al
terra fulles de paper de periòdic. Se li diu al grup que són en un
vaixell que ha començat a enfonsar-se i que els fulls de paper
representen llanxes a la mar, que se salvaran segons l’ordre que
es doni. L’ordre és la següent: "Les llanxes se salven amb 4..."
Els participants han de pujar als fulls de paper de 4 en 4. Les
persones que no hagin trobat lloc a les llanxes aniran sortint del
joc. El nombre de salvats variarà segons l’ordre que doni la
persona que dirigeix el joc.
Al final els participants comentaran com se sentiren en
no trobar lloc a la llanxa o com se sentiren en no poder ajudar
els companys a “salvar-se”.
ADAPTACIONS:
- Les "llanxes" (fulls de paper) es poden anar tallant per la
meitat o en quarts cada vegada que es doni una nova ordre, de
manera que hi càpiguen menys participants a sobre.  Per evitar que sempre siguin el mateixos alumnes qui formen el grup, la mestra pot donar la següent consigna "No es poden repetir els companys per agrupar-se".