30/8/18

dinàmica ELS GESTOS

ELS GESTOS
Primer es col·loca tothom en cercle, comença una persona dient el seu nom i fent un gest,
moviment o expressió que l'identifiqui. Per exemple: "Núria" i  mans rere el cap com unes orelles 
perquè li agraden els gats o"Pere" i fa el gest de la flauta perquè és la seva afició. Del que es tracta 
és de què a través del gest puguem reconèixer la persona i de pas ja saber una dada sobre ell/a.
Un cop hem fet una ronda, fem una segona per refrescar la memòria.En aquesta la segona, cada 
persona dirà el seu nom farà el seu gest i el nom i gest de les persones de cada costat.