29/8/18

dinàmica CARTA A L'ONCLE D’AMÈRICA

CARTA A L'ONCLE D’AMÈRICA
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Paper, llapis.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement dels
membres d’un grup, però no amb una descripció física, sino una
descripció de la seva personalitat.
COM HO FAREM?:
Es fa la presentació següent als participants: "Un oncle
vostre se’n va anar a Amèrica abans de néixer vosaltres, i torna
ara. No el coneixeu, així que, com us reconeixerà quan sortiu a
rebre’l a l’aeroport? Anau a escriure una carta donant-li una
descripció de la vostra personalitat de manera que ell pugui
reconèixer-vos. Ara bé, no val indicar la roba que duràs, ni el
color dels teus cabells, ni el dels teus ulls, ni l’alçada, ni el pes,
ni el nom. Ha de ser una carta més personal: les teves aficions,
allò que fas, allò que et preocupa, els problemes que tens, què
penses de les coses, com et diverteixes, allò que t’agrada i allò
que no, etc."
Una vegada feta l’explicació es donen 20-30 minuts per
escriure-la. Es recullen totes les cartes i a cadascú se li'n dóna
una que no sigui la seva. Cadascú llegeix en veu alta la carta que
li ha tocat, i ha d’endevinar a quina persona del grup correspon.
Poden donar-se dues oportunitats. Si no l’endevina, un altre
qualsevol del grup, si pensa que ho sap pot intervenir. Després
d’endevinar a qui correspon, es pregunta quines dades són les
que li han donat la pista o les dades que l'han despistat.