30/8/18

dinàmica LES ULLERES

LES ULLERES
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Vuit muntures d’ulleres sense vidres
o de filferro o cartolina.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és comprendre el punt de
vista dels altres i com una determinada postura condiciona la
nostra visió de la realitat.
COM HO FAREM?:
Consisteix a veure la realitat a través de diferents
punts de vista. El mestre planteja: "aquestes són les ulleres de
la desconfiança. Quan duc aquestes ulleres som molt
desconfiat. Vol posar-se-les algú i dir què veu a través d’elles,
què pensa de nosaltres?" Després d’una estona, es treuen unes
altres ulleres que es van oferint a diferents voluntaris: (per
exemple: les ulleres de la "confiança", del "replicador", del "jo
ho faig tot malament", del "tots m’estimen", i del "ningú
m’accepta", etc.)
L’avaluació es farà en grup. Cadascú pot expressar com
s’ha sentit i què ha vist a través de les ulleres. Pot ser l’inici
d’un diàleg sobre els problemes de comunicació en el grup.