30/8/18

dinàmica EL BOLÍGRAF BOIG

EL BOLÍGRAF BOIG
Es fa girar un bolígraf i la persona a qui apunti ha de dir el nom i alguna característica : 
primer seva i després d’un company.
A la primera volta, cada participant diu el seu nom i una qualitat seva que li sembli determinant. 
Sempre han de ser qualitats positives d’un mateix. Es diu en poques paraules.
A la segona volta, es girarà el bolígraf per assenyalar un jugador; aquest diu el nom i la característica 
d’un company o companya. L’objectiu no és que tots parlin, sinó que es digui una qualitat i el nom de 
tots els integrants del grup.
L’avaluació serà positiva si els participants han retingut alguns noms i característiques de la resta de 
companys/es.

L’objectiu d’aquest joc és el coneixement dels
noms del grup i d’alguna característica personal.