30/8/18

dinàmica GRAN FESTA

GRAN FESTA
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Cartolines o paper ample com per
exemple el paper d’estrassa, diferents llapis de colors
(retoladors, pintures de fusta, ceres, etc.).
Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és potenciar la relació
entre els membres del grup, promoure el treball en grup, el
respecte envers el treball dels altres, desenvolupar la capacitat
de representació, desenvolupar la creativitat i la imaginació i,
sobretot, passar-s'ho bé.
COM HO FAREM?:
Es farà un cercle entre tots els components del grup i
començarem amb una història. Aquesta història tractarà de
posar-los en situació, contant-los que vivim en un regne en què
el rei vol fer una festa pel començament de la primavera; però
com aquest rei no ha fet mai una festa, necessita la nostra
ajuda per preparar-la. Per això ha demanat al seu poble que li
donin idees per fer-la. Aquestes idees s’hauran de presentar
abans de la data de la festa, així el rei podrà triar la festa que
més li agradi. Amb tota la gent, i una vegada explicada la
situació, es realitzaran petits grups de cinc alumnes
aproximadament. Els grups es faran atribuint a cada persona
una paraula, aquestes seran: vells del poble, homes, dones, nens
i animals. Els vells formaran un grup i així tots. Cada grup haurà
d'intentar plasmar en el paper grupal les idees que tenen per a
la festa, tenint en compte el paper que li ha tocat representar
dins del regne. Amb els alumnes, en la posada en comú, es
discutiran els diferents estereotips en què han estat dividits i
el perquè de les seves representacions.
ADAPTACIONS:
- Es poden fer altres grups de gent com per exemple: els nens
del regne, la família reial, els pagesos, els fusters, etc.