30/8/18

dinàmica LA PILOTA CALENTA

LA PILOTA CALENTA Tots els participants fan un rotllana i el dinamitzador comença la 
dinàmica amb la pilota a les mans i diu el seu nom i alguna característica, com per exemple: 
em dic Maria i sóc de Reus, i llavors un cop això ja està dit es tira la pilota a un altre participant 
i aquest fa el mateix, es presenta i diu alguna característica seva. Ha de ser un joc ràpid ja que
representa que la pilota està calenta i et crema a les mans. El joc acaba quan ja s’ha presentat 
tothom.
OBJECTIU: Per conèixer els noms dels participants. Per afavorir la comunicació i trencar el gel.