30/8/18

dinàmica SEGUEIX LA HISTÒRIA

SEGUEIX LA HISTÒRIA!
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és sensibilitzar sobre la
idea del treball cooperatiu i desenvolupar la creativitat.
COM HO FAREM?:
Es tria un tema per fer una història. Un del grup comença
una història relacionada amb l’esmentat tema i la resta, de
forma consecutiva, la continuen. El primer membre del grup
disposa d’un minut de temps per contar la seva història. A
continuació el següent component seguirà contant la història
des del punt en què l’anterior company l'ha deixat. Així
successivament fins que tots els membres del grup contin la
seva part de la història. S’ha de fer al més ràpidament possible
i l’ordre d’intervenció és seqüencial. En aquest joc s’avaluarà:
- Participació de l’alumnat.
- Comprensió de la història.
- Escoltar i respectar els companys.
ADAPTACIONS:
- Els temes de la història els poden triar els alumnes.