29/8/18

DINÀMICA ANUNCIS

ANUNCIS
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Cartolines de mida Din-A4,
retoladors, llapis.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement dels
membres del grup. Es treballa l’autoestima i la valoració i
acceptació de les diferències.
COM HO FAREM?:
Cada persona del grup escriu un anunci sobre si mateixa.
Ha d’intentar “vendre’s” tan bé com pugui a un suposat
comprador; és a dir, ha de dir les seves millors qualitats. Quan
ha acabat aquesta fase, tots els anuncis es col·loquen en una
bossa o un capell i cada persona tria un anunci que llegirà en veu
alta i intentarà endevinar qui l’ha escrit. És necessari que
cadascú intenti explicar per què considera que el va escriure
aquesta persona i no una altra. L’última fase consisteix que cadascú faci un resum d’aquesta experiència per mitjà de la
següent frase: “me n’he adonat...”
Aquest joc s’ha de fer amb un grup en què els membres es
coneguin bé entre ells; si no, no resultarà.
ADAPTACIONS:
Es pot fer igual, però escrivint un anunci d’un company, escrivint
i destacant les seves qualitats.