30/8/18

dinàmica TALLAFILS

TALLAFILS
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 6 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és cohesionar el grup i
establir contacte físic.
COM HO FAREM?:
Hi haurà un alumne que serà el que persegueix. Es
tracta que es creuin el perseguidor i el perseguit evitant que
t’agafin. El perseguidor anomena algú del grup a qui intenta
caçar. La resta tracta de creuar-se entre els dos, com si tallés
un fil entre els dos. El perseguidor perseguirà el nen que s’ha
creuat pel mig. Si es toca el tallafils es canvien els papers.
ADAPTACIONS:
- Fer-ho per parelles.
- Si el perseguit pot donar la mà a algú, s’escollirà una altra
presa.