29/8/18

dinàmica de grup SI FOS...

SI FOS
Es demana a un participant que pensi en una persona del grup. La resta pot endevinar de qui es
tracta fent-li preguntes del tipus:
-"Si fos un animal, quin seria?” Aquest ha de respondre amb allò que més identifica la persona en 
la qual ha pensat. Aquell que ho endevini, haurà de pensar en un altre company del grup.
L’objectiu d’aquest joc és el coneixement dels membres d’un grup, el desenvolupament de l’expressió oral i la cooperació del grup.
ADAPTACIONS:
Les preguntes “si fos...” poden ser:
- "Si fos un animal, quin seria?”
- “Si fos un objecte, quin seria?”
- “Si fos un sentiment, quin seria?”
- “Si fos un menjar, quin seria?”
- “Si fos un país, quin seria?”