30/8/18

dinàmica EL MIRALL

EL MIRALL

L’objectiu és percebre la imatge que donem als
altres. Coneixement de l’esquema i de la imatge corporal interna i externa.

Consisteix a imitar les accions del company/a. Per parelles, des de la posició d’asseguts un dirigeix 
i l’altre fa de mirall, primer a nivell facial, després també amb el tronc i els braços. Després dempeus 
amb tot el cos. Canviar els papers. Ha de fer-se lentament al començament perquè el nostre company 
pugui imitar-nos. Intentar que els moviments siguin tan semblants com sigui possible.