29/8/18

dinàmica L'ORDRE DE LES EDATS

L’ORDRE DE LES EDATS
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Espais lliures sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu d’aquest joc és el coneixement dels
membres d’un grup, el desenvolupament de l’expressió corporal i
la cooperació del grup.
COM HO FAREM?:
Els alumnes estaran tots en fila. Han d’adquirir el compromís de
no parlar mentre duri el joc, només poden fer senyals.
L’objectiu del grup és ordenar-se per dates de naixement per
ordre descendent, de major a menor, però sense parlar.
Guanyarà el grup quan estigui ordenat. Al final es contrasta
l’ordre aconseguit sense parlar, amb les dates reals que cadascú
ens conti. Per fer l’avaluació es realitzen diversos comentaris
finals sobre les dificultats que han tingut i sobre com s’han
sentit sense poder parlar.
ADAPTACIONS:
- Es poden ordenar pel nombre de germans que tenen o
qualsevol altra cosa.