31/8/18

dinàmica SENTIR EL CALOR DE L'ALTRA


      Sentir el calor de l’altra 
    Es situen dos jugadors/es (un davant de l’altre) amb els ulls tancats i intenten acostar les mans fins a sentir el calor de l’altra però sense arribar a tocar-se. Un altre variant seria fer el mateix, igualment amb els braços estesos i les palmes de cara a l’altra, però fent que ambdós donin 3 voltes sobre el seu eix i es tornin a retrobar.