30/8/18

dinàmica LA VARA DE LA COMUNICACIÓ

LA VARA DE LA COMUNICACIÓ
QUI HO POT FER?: Tot el grup a partir de 8 anys.
QUÈ NECESSITAM?: Vares de 30 cm, música clàssica,
percussions, depenent de les característiques i l'edat del grup.
Espai lliure sense obstacles.
OBJECTIU: L’objectiu és afavorir la comunicació corporal i la
confiança amb el company que està sostenint l’altre extrem.
COM HO FAREM?:
És una activitat a realitzar per parelles. Utilitzant una
vara de 30 cm aproximadament, cada membre de la parella
suporta un extrem de la vara amb el seu dit índex. El professor
dóna indicacions sobre com agafar la vara. Hauran de moure’s,
amb música de fons, no gaire ràpida, sense que caigui la vara. La
confiança s’adquireix provant diferents moviments, com ara girs
o altres. S'ha de ressaltar que no importa que es caigui i si això
passa, es torna a començar. Primer s’intenta al seu lloc i després
amb desplaçament.
ADAPTACIONS:
- Es pot utilitzar altres objectes en compte d’una vara, com per
exemple: una poma sostinguda pel front, una pilota aguantada
amb una mà, etc.